top of page

Vrijwilligers gezocht

 

Jaarlijks hebben wij 10-tallen helpers nodig, vrijwilligers. Zonder hen kan deze eventing niet doorgaan. Wij denken dan aan de hindernisrechters, personen voor bevoorrading, het rekencentrum en nog veel meer.

 

De taak is onbezoldigd maar wij trachten je wel een leuke dag te bezorgen.

 

Indien je geïnteresseerd bent om met ons samen te werken laat ons dat weten.

Stel je kandidatuur bij pieter-vw@telenet.be.

 

 

Vrijwilligers Informatie

 

Inrichter : VZW DE RUITERSVRIENDEN

Zetel :     Klapstraat 23, 9831 Deurle

              

 

SOCIALE DOELSTELLING :

De vereniging heeft tot doel : het bevorderen van culturele, sociale en sportieve activiteiten met betrekking tot de ruitersport. Zij kan alle handelingen stellen die betrekking hebben op haar doel.

JURIDISCH STATIUUT : VZW

Verzekeringsinformatie

Waarborg:
De waarborgen zijn uitsluitend verleend aan de personen, niet aangesloten bij  VZW DE RUITERSVRIENDEN, die, buiten een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling, onbezoldigd en onverplicht vrijwilligerswerk verrichten ten behoeve van de verzekeringsnemer en/of zijn aangesloten clubs.  

Maatschappij: Arena

Polisnummer: LO 1 116 440 en BA 1 116 441

Kostenvergoeding  

Wanneer een vergoeding wordt toegekend (vooraf afgesproken) betaalt de vzw Ruitersvrienden

een forfaitaire kostenvergoeding van maximum 32,71 euro per dag en 1308,38 euro per jaar (kalenderjaar 2014) .

 

Aansprakelijkheid

VZW DE RUITERSVRIENDEN  is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.
Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Geheimhoudingsplicht

Als vrijwilliger ben je gehouden tot de geheimhoudingsplicht zoals omschreven in het hiernavolgend artikel 458 van het strafwetboek:
"Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank".

.

bottom of page